Cable drum

  • Vincin ileri geri hareketi esnasında enerji besleme kablosunun toplanması ve sarılması için kablo toplama tamburu kullanılmaktadır.
  • Kablo toplama tamburu iki palet arasına monte edilmektedir.
  • Makine ileri hareket ettiğinde kablo tamburu kabloyu boşaltmakta, makine geri hareket ettiğinde ise kabloyu sarmaktadır. Bu sayede kablo gergin konumda kalmaktadır.
  • Tambur üzerine 50-60 metre kablo bulunabilmektedir.
Grabs for stone
KM 60 P0 Y2
Menu